Lenovo 500GB 14吋手提电脑$399.99,比原价低$200

lenovo-laptop-ncix要买一台便宜的手提电脑,现在就是机会!NCIX现有Lenovo手提电脑优惠价$399.99,比原价要低$200!优惠货品可以通过官方网站网购。

货品原价$599.99。

每人最多可以购买5台。

数量有限,欲买从速!

无需任何优惠码或者优惠劵,优惠价已经标明。

小编建议大家网购,然后到您指定的店面取货。

点击上面的蓝色按键查看官方资料页面。

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *